Ta kontakt på telefon, mail eller kontaktskjema når det gjelder timebestilling, endring av timeavtale eller avbestiiling.

 

Vennligst gi beskjed om eventuelle endringer 24 timer før avtalt behandling slik at du unngår å betale for denne timen.